Zespół

Radca Prawny Alicja Makarewicz – Wróblewska

Aplikanci:

Piotr Sodo

Piotr Surówka

Prawnicy:

Paweł Wlazło