Zakres usług

Kancelaria zajmuje się świadczeniem doradztwa prawnego oraz zapewniania zastępstwa procesowego na rzecz osób fizycznych, instytucji jak i podmiotów gospodarczych. Posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu sporów zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej w zakresie postępowań cywilnych, administracyjnych czy egzekucyjnych.

W zakresie postępowania cywilnego (w tym z zakresu prawa pracy) przed Sądem oferujemy możliwość pełnego zastępstwa procesowego, prowadzenie spraw rozwodowych i spadkowych oraz innych spraw z zakresu postępowania nieprocesowego. Oferujemy także przygotowywanie wszelkich rodzajów pism procesowych w postępowaniu – w szczególności:

 • pozwów,
 • apelacji,
 • zażaleń,
 • skarg kasacyjnych,
 • skarg na przewlekłość postępowania

Poza sprawami Sądowymi zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

 • prowadzenia mediacji,
 • przygotowywania projektów umów,
 • weryfikacji umów,
 • przygotowywania projektów ugód,
 • sporządzania opinii prawnych

Usługi z zakresu postępowania egzekucyjnego obejmują:

 • wszczęcie i prowadzenie egzekucji komorniczej przed komornikiem właściwym dla sprawy bądź wybranym przez Klienta,
 • sporządzanie skarg na czynności komornika,
 • zawieszenie i umorzenie egzekucji,
 • przygotowywanie pozwów przeciwegzekucyjnych

Specjalizujemy się również w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej, oraz Sądami Administracyjnymi, w szczególności w sprawach:

 • wpisu bądź zmian aktów urodzenia, małżeństwa bądź zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • postępowań przed organami ZUS w sprawie uzyskania renty rodzinnej,
 • pozostawienia majątku poza granicami Rzeczypospolitej (tzw. sprawy zabużańskie),
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • postępowań przed organami spółdzielni mieszkaniowych