Zasady współpracy

  1. Współpraca z Klientem może opierać się na stałej umowie o obsługę prawną, bądź też o umowę zlecenia.
  2. Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie, po rozmowie z klientem, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz poświęconego nakładu pracy.
  1. W Kancelarii preferujemy wynagrodzenie w formie ryczałtowej – jednorazowej opłaty za wykonane usługi prawne, wraz z ewentualnym success fee – premią za uzyskanie przed Sądem korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia.
  1. Zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania Kodeksu Etyki Radców Prawnych oraz jeszcze bardziej rygorystycznych norm etycznych,które sami sobie narzuciliśmy.
  1. Klient w każdym czasie może dowiedzieć się o stanie swojej sprawy oraz o czynnościach przez nas podjętych.
  1. Nie zdradzamy informacji o sprawie nikomu innemu oprócz Klienta oraz osób przez niego upoważnionych.