Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

O NAS

Firma iFEMA świadczy kompleksowe usługi w zakresie dostawy sygnału internetowego dla klienta indywidualnego oraz biznesowego.
Dostęp do Internetu świadczony jest drogą przewodową oraz bezprzewodową z wykorzystaniem sprzętu sprawdzonych producentów - Ubiquiti, TP-Link, Mikrotik.
Zapewniamy dostęp z prędkością od 20Mbit/s do 300 Mbit/s bez limitów danych oraz z elastycznymi warunkami umów - czas nieokreślony z 1-miesięcznym wypowiedzeniem.
Działamy na terenie Krakowa - Krowodrza.
Nasi klienci mogą liczyć na darmowy hosting www z obsługą php i mysql oraz wirtualny serwer pocztowy. Dodatkowo klienci mają rabat na usługi naprawy sprzętu komputerowego, naprawy systemów operacyjnych - Windows, Linux.

Historia

1991 - założenie firmy Centrum FEMA ENGINEERING Ltd Sp z o.o. przez prof. dr hab. inż. Wacława PRZYBYŁO - pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej.

1991 - 2001 - firma świadczyła usługi dostępu do internetu przy użyciu łącz telefonicznych dzierżawionych z użyciem sprzętu firmy GORAMO.

2001 - 2002 - budowa sieci informatycznej na terenie Spółdzielni Kościuszko.

2002 - uruchomienie jednej z pierwszych w Krakowie radiolini do transmisji sygnału interentowego na urządzeniach firmy PLANET.

2006 - Firma FEMA ENGINERING Sp z o.o. przekształca się w spółkę cywilną. Wprowadzamy nową technologię transmisji danych na częstotliwości 5GHz - urządzenia firmy SPARKLAN.

2007 - wprowadzenie podpisu cyfrowego i faktur elektronicznych.

2011 - ... - przekształcenie działalności usług internetowych - powstaje nowa firma iFEMA. Wprowadzenie urządzeń firmy Ubiquiti do transmisji sygnału internetowego.

2020 - wprowadzenie na produkcję urządzeń radiowych o przepustowości 1 Gigabit/s - Ubiquiti, Mikrotik.

Identyfikatory firmy

 • iFEMAul. Górna 5A, 30-094 Kraków

 • Alior Bank SANr konta:

  57 2490 0005 0000 4500 8485 9511
 • Biuro firmy czynne:poniedziałek - wtorek w godz. 14.00 - 17.00, czwartek 11.00 - 15.00

  Faktury dostarczane są użytkownikowi drogą elektroniczną! Możliwa jest też dostawa tradycyjną pocztą na prośbę klienta.

RODO

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest iFEMA z siedzibą w Krakowie przy ul. Górnej 5A, 30-094 Kraków,
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pod emailem "kontakt@ifema.pl" lub pisemnie na adres siedziby.
 • Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

 • zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową /świadczonymi usługami. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów
 • w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora

 • Okres, przez który dane będą przechowywane

 • 1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 • 2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • 3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

 • Odbiorcy danych

 • Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych).
 • Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

 • Przekazywanie danych poza iFEMA

 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w ramach iFEMA, aby dostarczyć Ci informacji o produktach, treści i usługach, które mogą Cię zainteresować oraz do wewnętrznych celów analitycznych. Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w celu dostarczenia sponsorowanych treści lub innych usług, o które prosisz oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi procedurami prawnymi.
  Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej Administrator udostępni Twoje dane osobowe tylko podmiotom trzecim spoza iFEMA wyłącznie za Twoją zgodą.
 • W związku z tym Administrator podejmuje następujące działania:
 • współpracuje z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosuje w umowach standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską;
 • stosuje wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

 • 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.
 • 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • 4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.